X
تبلیغات
بررسی مسائل مدیریت دولتی ایران
مسائل مرتبط با مدیریت دولتی

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هفتم دی 1390ساعت 12:33  توسط مژگان سامی  | 

  • مفاهیم مربوط به مسئله :

مسئله موقعیت یا عاملی می باشد که سازمان در راه رسیدن به هدف با مانع یا تاخیر مواجه می سازد . مسئله در جایی وجود دارد که نیازمند دستیابی به اهداف هستیم و در باره راه حل ها عدم اطمینان وجود دارد . افراد با هدفهای گوناگون در مواجهه با یک موقعیت ُتعابیر مختلفی از آن می نمایند که ممکن است برای یک نفر مسئله باشد و برای دیگری نباشد . برای مثال :بخش تولید یک کارخانه در تلاش است تولید خود را افزایش دهد زیرا عملکرد آن با همین معیار ارزیابی می شود . در صورتیکه وضع فروش مساعد نباشد تعداد کالای انبارشده به شدت افزایش می یابد .این وضعیت برای مدیر کارخانه یک مسئله محسوب می شود در صورتیکه برای مدیر تولید مسئله ای وجود ندارد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هفتم دی 1390ساعت 12:31  توسط مژگان سامی  | 

با توجه به مباحث پیش گفته ،نظرات اریک لین را راجع به مسائل مدیریت دولتی بررسی می نماییم . اریک لین با بررسی تشابهات و تفاوت های اعمال رهبری در بخش خصوصی و دولتی ،مسائل مدیریت دولتی را خمود موشکافی قرار داده است . اگرچه زمینه بحث اریک لین سازمان های دولتی در اروپا می باشد اما قابل تعمیم به حوزه مدیریت دولتی ایران نیز می باشد . وی مسائل را بصورت کلا ن و با این نگاه که بر سر راه اعمال رهبری بخش خصوصی در سازمان های دولتی چه موانعی وجود دارد ،تحلیل نموده است .

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و پنجم دی 1390ساعت 14:25  توسط مژگان سامی  | 

 

وقتی به یک مسئله مدیریت دولتی اشاره می شود مقصودمان چیست ؟ اساسا مسائل مدیریت دولتی چگونه شکل می گیرند و چه ویژگی هایی دارند ؟چه کسانی می توانند مشخص سازند که یک پدیده به یک مسئله تبدیل شده است ؟ مساله مدیریت چگونه شکل می گیرند ؟ و... این ها همه سوالاتی هستند که اختلاف نظر در پاسخ به آنها باعث شده است تا در باب مسائل مدیریت اجماع چندان قابل حصول به نظر نرسد .

اولین مشکل در تعریف مسئله مدیریت دولتی و در واقع حد و مرزی است که آن را از سایر مسائل یعنی مسائل اقتصادی ، اجتماعی و ... جدا می سازد . در حقیقت معضل اول به تعیین ملاک و معیار ی برمی گردد که امر مدیریت دولتی را از سایر امور جدا نماید .


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و پنجم دی 1390ساعت 14:23  توسط مژگان سامی  | 

۱) به نظر شما مشکل - مسئله و موضوع چه تفاوتهایی باهم دارند ؟

۲) یک مسئله اداری و موضوع آن مسئله را بیان نمایید

۳) به مسائل موجود در بخش دولتی چگونه پی می برند و چگونه آن را بررسی می کنند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم دی 1390ساعت 21:40  توسط مژگان سامی  | 

«موضوع : شایسته سالاری و عدالت اجتماعی»

 

مقدمه:

شايسته سالاري ١ از موضوعات مديريت منابع انساني است كه در سطوح مختلف سازمان ها مطرح مي شود. شايسته سالاري بر روي انتخاب افراد براي انجام وظايف خاص ، تأثير مي گذارد . بر همين مبنا ، انتخاب افراد مذكور بايد بر مبناي ويژگي هاي عيني نظير هوش ، دانش، تجربه ، مهارت ، استعداد ، توانايي و تلاش آنها انجام شود.

شايسته سالاري در همة جوامع و يا سازمان ها مي تواند مطرح شود. به عنوان مثال در يك دانشگاه، در انتخاب و استخدام اساتيد اين موضوع صدق مي كند. همچنين در همين مثال، شايسته سالاري در آموزش دانشجويان و ارزيابي تحصيلي آنها نيز مصداق دارد. مسئله اعطاء وام و بورس تحصيلي به دانشجويان نيز از اين قبيل مي باشد.

پايه و اساس شايسته سالاري آن است كه نخبه بودن يا شايستگي ٢ را مي توان به صورت استاندارد و به وسيلة پارامترهايي قابل سنجش و دقيق اندازه گيري نمود.

منابع انسانی ارزشمندترین منابع سازمانها محسوب می شوندکه با تلاش همگانی و ایجاد هماهنگی میان آنها و بکارگیری صحیح از آنان و دیگر اجزای سازمان می توان اهداف سازمانی را تحقق بخشید. این منابع دارای توانایی ها و قابلیت های بالقوه ای هستند که در محیط سازمانی به فعل تبدیل می شوند و دست یابی به این مهم نیازمند درک و شناخت کامل انسانها و فراهم کردن شرایط مناسب برای کار و تلاش است . یکی از مواردی که در این زمینه قابل بررسی است قراردادن افراد در جایگاههای مناسب با توانایی و تجارب و قابلیت آنهاست,که این فرایند در قالب نظام شایسته سالاری بررسی میگردد.شایسته سالاری با فرایند توسعه ارتباط تنگاتنگی دارد.

در این رابطه شایسته سالاری باید در تمامی سطوح مورد توجه قرارگیرد و تنها محدود به مدیران نمی شود آنچه مهم است این است که این امر باید از بالاترین سطح آغاز گردد. برای تحقق اهداف سازمانی افرادلایق و کاردانی باید در راس امور قرار گیرند بدیهی است به جز یک مدیر شایسته شخص دیگری قادر به تحقق انتظارات یک سازمان نخواهد بود و مدیر شایسته کسی است که هم دانش مدیریت داشته باشد و هم بتواند از تجارب,استفاده مطلوب ببرد. بنابراین شناخت ابعاد شایستگی های مدیرییتی هم برای توسعه و هم برای ارزیابی مدیران عامل اساسی بشمار می رود. برای انتخاب افراد شایسته باید ضابطه و ملاک موجود باشد و این ضوابط باید به گونه ای انتخاب شوند که قابل سنجش باشند. لذا انتظارمی رود زمانی که مولفه ها و محور های شایستگی تعیین می شود انتخاب و انتصاب مدیران با توجه به این مولفه ها صورت گیرد و برای جلوگیری از به هدررفتن نیرو و سرمایه ، اولویت های مربوط رعایت گردد. با توجه به اینکه در عصری که در حال گذار از عصر اطلاعات به عصر دنیای مجازی هستیم و سازمانها نسبت به گذشته درگیررقابت سختتری هستند و تغییرات سریع محیطی و شرایط اقتصاد و بازار کار، جهانی شدن ، افزایش هزینه های سلامت و افزایش تقاضا همگی سازمانها ومعیارهای مدیریت نیروی انسانی را با چالشی جدی مواجه کرده است. در این میان شایسته سالاری
که بکارگماری مناسب ترین افراد در مناسب ترین جایگاه در یک سازمان بیان می شود, در سازمانهای رشد یافته ویا در حال رشد بسیار اهمیت دارد و در میان مدیران این اهمیت بیشتر است. دستیابی به چنین امر مهم نیاز به برنامه ریزی راهبردی در سازمانها و توجه عمیق به تغییرات داخلی و محیطی دارد. در این رابطه بخش سیاستگزار جامعه یعنی دولت لازم است برای تحقق شایسته سالاری آنرا طی فرایندهای فرعی شایسته خواهی در سطح جامعه و سازمانها ودر عمل شایسته شناسی ، شایسته پروری ، شایسته گماری و شایسته داری را توسط مدیران و متولیان بخش نیروی انسانی پیاده نماید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه دهم دی 1390ساعت 22:27  توسط مژگان سامی  | 

functional:وظیفه ای- در حال کارِ

بیشتر در پی بهره گیری از فنآوری کامپیوتر در جهت سازماندهی و نظامند ساختن دریافت و صدور اطلاعات و دانش است.

در بحث functional از داخل سیستم به محیط بیرون نگاه میشود و mission مطرح است و نقش سیستم بر محیط و هدف اصلی سیستم. این یک نگاه کارکردی است. کارکرد سیستم در مقابل محیط.

نگاه structural درون و اجزاء سیستم و بلوکهای سازنده آن مورد توجه است و به روابط زیر سیستمها در درون سیستم توجه دارد. اگر اجزاء درست کار کنند سیستم درست کار می کند.

+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم دی 1390ساعت 22:36  توسط مژگان سامی  | 

ريچارد ال دفت دركتاب خودتحت عنوان " مديريت "با ارائه يك الگوي شش عاملي به تبيين شش اصل پرداخته است.اين شش اصل عبارتند از رهبري، ساختارتيمي، كاركنان توانمند،جريان باز اطلاعات،راهبردمشاركتي وفرهنگ قوي.

+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم دی 1390ساعت 22:11  توسط مژگان سامی  |